Kristýna Znamenáčková

Kristýna Znamenáčková (roz. Sedláková) pochází z Boskovic. Po maturitě na gymnáziu nastoupila na Konzervatoř Brno, kde studovala nejdříve u Evy Horákové, poté u Dagmar Pančochové. Současně vystudovala španělský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po absolutoriu na konzervatoři nastoupila na AMU do Prahy, kde pod vedením Františka Malého získala ve hře na klavír bakalářský titul. Magisterské studium absolvovala na brněnské JAMU u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského.

V současné době pokračuje tamtéž v doktorském studiu zaměřeném na klavírní tvorbu Bohuslava Martinů.

K podstatným bodům její hudební aktivity patří absolventský koncert na konzervatoři, kdy provedla s orchestrem 1. klavírní koncert Sergeje Prokofjeva a za svůj výkon byla oceněna Nadací Antonína Moravce. Stěžejní bylo vítězství v soutěži Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní cena za interpretaci Sonáty pro klavír, H. 350 v listopadu 2015. Jako laureátka soutěže Znamenáčková dostala příležitost vystoupit v lednu 2017 v Sukově síni Rudolfina a v rámci Dnů Bohuslava Martinů 2017 provést Klavírní kvintet č. 1 ve spolupráci se Stamicovým kvartetem, mnohé koncertní výkony odvysílal ČRo Vltava. Svoji alma mater reprezentovala na koncertech v Bratislavě a Grazu. V říjnu 2018 vystoupila v rámci oslav stého výročí založení Československa se samostatným recitálem české hudby v koncertním sále National Cheng Kung University na Taiwanu.

Repertoárem se zaměřuje na hudbu 20. století s akcentem právě na tvorbu Bohuslava Martinů, spolupracuje se soudobým skladatelem Vítem Zouharem, s neskrývaným zájmem o minimalistickou a témbrovou hudbu se zúčastnila mimořádných hudebních projektů (živé provedení 24 hodin trvající skladby Erika Satieho v rámci festivalu Moravský podzim, koncertní provedení hudby Arvo Pärta ve spolupráci s Petrou Machkovou-Čadovou). Je koncertně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka (spolupráce s PS Kantiléna a Činohrou NdB, Ensemble Opera Diversa, se sólisty Janou Krajčovičovou-Tajovskou, Markétou Cukrovou, Ivou Bittovou). S Ensemble Opera Diversa a klavíristkami Lucií Schinzelovou a Pavlou Markovou roku 2019 nahrála díla Concentus Biiugis a Rustica Musa II. skladatele Jana Nováka. Podílí se na rozvoji kulturního života v rodných Boskovicích a okolí, zapojuje se v kulturně-komunitním centru Prostor. Pracuje jako korepetitorka a pedagožka klavíru na Konzervatoři Brno, je zastupitelka Boskovic za Pirátskou stranu, ve volných chvílích chodí po horách a otužuje se v nedalekých rybníčcích.